Religie & Godsdienst in Egypte

Religie & Godsdienst in Egypte

Religie & godsdienst in Egypte

De Islam is de officiële godsdienst van Egypte en bijna alle Egyptische moslims hangen de Soeni leer aan. Het land staat bekend als het centrum van de Islamitische theologie, iets dat wordt bevestigd door de aanwezigheid van de oeroude maar zeer prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Cairo. Ver buiten Egypte worden afgestudeerden van deze universiteit beschouwd als de hoogste en meest autoritaire Soennitische geestelijken.

Ongeveer 90% van de Egyptenaren is een Moslim. De andere 10% wordt gevormd door de Koptische Christenen die als grootste minderheid van het land bekendstaan. Daarnaast zijn ook kleine religies waaronder het Jodendom terug te vinden onder de Egyptische bevolking. Staatkundig is het land ook volledig vrij.

Islam in Egypte

De Islam is verreweg de grootste religie in Egypte en wordt door het overgrote deel van de bevolking aangehangen. Bijna alle Egyptenaren volgen de Soenni Islam. Vijf keer per dag zul je de meeste Egyptenaren naar het gebed zien gaan. Wees dus niet verbaasd als je de oproep tot gebed vanuit de moskee hoort. Ook ‘s nachts is deze luid en duidelijk te klinken. Voor zachte slapers zijn oordopjes aan te raden.

Behalve het regelmatige gebed wordt ook de Islamitische vastenmaand, de Ramadan, enthousiast gevolgd in Egypte.

Kopten in Egypte

Kopten in Egypte

De grootste groep Christenen in Egypte volgt de leer van de ‘Koptische Orthodoxe Kerk’. Ze zien zichzelf als erfgenamen van een oude groep Egyptenaren die zich lang geleden bekeerden tot het Christendom.  Het woordje ‘Kopt‘ komt voort uit het Arabische woord ‘Qibt‘ dat weer uit het Oudgrieks komt en voor komt uit het woord ‘Egyptos‘ dat, niet verwonderlijk, Egypte betekend.

De Koptische kerk gaat spiritueel en theologisch terug tot Sint Mark; een bekende schrijver en theoloog die wordt gezien als de grondlegger van de Koptische Ortodoxe Kerk in Egypte.

De geschiedenis van de Koptische kerk is verbonden met de traditie van het Christelijke kloosterleven. In Egypte zijn nog steeds talloze kloosters te vinden die vaak opengesteld zijn voor bezoekers. Dit geeft je tijdens een rondreis door Egypte een goede mogelijkheid om kennis te maken met de bijzondere levensstijl van deze groep.

Bekende Koptische kloosters zijn onder andere die van St. Simeon in Aswan, het St. Anthony en het St. Paul klooster dat in de bergen van de Sinaï te vinden is en ook het Deir Al Kashef klooster dat in de Westelijke Woestijn ligt en behoort tot een van de oudste kloosters van Egypte.

Ook zeer oude Koptische bouwwerken zijn de Kerk van de Maagd in Asyut en de Koptische kathedraal van St. Mark in Alexandrië.

Joden in Egypte

Het aantal Joden dat in Egypte woonde bereikte haar hoogtepunt zo halverwege de 20ste eeuw. Er leefden toen meer dan 80.000 Joden in het land en deze periode wordt gezien als de Gouden Eeuw van het Jodendom in Egypte. De enorme exodus van Joden, naar het nieuw gestichte Israel, die in de 2e helft van de 20ste eeuw plaatvond zorgde ervoor dat het aantal Joden in Egypte behoorlijk kromp.

Heden ten dage wonen er nog slechts een aantal honderd joden in Egypte. Toch zijn grote delen van hun erfgoed in het land te vinden en vaak in uitstekende staat verkerend. Vooral in steden zoals Cairo en Alexandrië kom je veel oude joodse bouwwerken tegen.