De Al-Azhar Universiteit

De Al-Azhar Universiteit

De Al-Azhar Universiteit

Terug naar religie en godsdienst in Egypte

De Al Azhar Universiteit is hét centrum van de Islamitische leer en het Arabisch en is vernoemd naar de aanpalende Moskee. Al sinds de 9e eeuw voor Christus bestaat het basisprogramma op deze universiteit vooral uit het bestuderen van de Islam, de wet (Sharia) en de Arabische taal. Het wordt gezien als het centrum van de theologische leer van de Islam in de Islamitische (Soennitische) wereld. Het hoofdgebouw van de universiteit is te vinden in het centrum van Cairo.

De universiteit heeft vele belegeringen, bezettingen en andere onderdrukkingen overleefd en bestaat heden ten dage nog steeds. In tegenstelling tot het historische programma, is de universiteit tegenwoordig een volwaardige academische en theologische onderwijsinstelling die niet onderdoet voor westerse academische instellingen.

Toen de universiteit in de jaren 60 van de vorige eeuw werd genationaliseerd werden ook faculteiten in medicijnen, techniek en economie opgezet. Ook vrouwen zijn sinds deze periode welkom. De universiteit is tegenwoordig een brede academische instelling met haar hoofdlocatie in Cairo maar verschillende regionale dependences.

Al Azhar Universiteit in Cairo